nghe

DSCF1409.jpg

em nằm yên nhé
nghe mưa
nghe mây
nghe gió
nghe mùa đang trôi

em nằm yên nhé
nghe tôi
thì thầm rót tiếng
như hồi kề bên

em nằm yên nhé
nghe đêm
phố phường đã thắp
ngọn đèn mông lung

em nằm yên nhé
nghe chung
nhân gian một cõi
muôn trùng sầu ca

em nằm yên nhé
ngày qua
chờ xem bao giấc
gọi là đa đoan

em nằm yên
giữa hồng hoang
ái tình là áng bụi vàng
đánh rơi

em nằm yên
giữa tiếng đời
nghe xôn xao đó
à ơi rồi tàn

em nằm yên
thế, cho ngoan
đợi tôi góp lá
thu sang
mà nằm.

Nhược Lạc 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s