bước đi thật chậm

YK6W2820

không có nắng
vào ngày ta đang rét

khoác lên mình áo ấm
và thêm lòng ung dung

khép mắt nghỉ
và rồi đêm sẽ thức
lá sẽ bình minh
và phố sẽ đầy chân

ta không vội được
vì đời không lội ngược
nên bước chậm chân
đi qua hết trầm luân

dưa đã muối
và rượu kia đã ủ
mơ đã hai năm
và lựu đã lên hương

ta không vội
vì đời không cho vội
nên là thôi
đêm lại sắp qua rồi.

19.10.19

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s