Thơ

cố gắng sống không cần cố gắng

000026 (1)

để sống đời bình thường
cần rất nhiều cố gắng

cần học yêu lại nắng
cần học đừng ghét mưa
cần học cách ngủ trưa
cần ăn vừa bụng đói

cần dừng khi thấy mỏi
học cách ngừng ham tranh
cần học câu nói lành
cho cõi lòng hoa nở

cần học lại cách thở
và học cách đứng, đi
cần nhận biết điều gì
ta thật cần giữ lấy

cần yêu thương biết mấy
cứ học rồi lại sai
cứ tưởng cần một ai
hoá ra cần tất cả

cần dịu dàng nền nã
cần kinh cả đau thương
cần những lúc nhịn nhường
cần lớn gan mà…khóc

cần đoạn đời khó nhọc
để biết nhớ ngày hoa
cần những phút chia xa
để biết lòng trân quý

cần phải biết bỏ đi
để biết mừng trở lại
cần nhận ra mình dại
mới mong ngày lớn-khôn

thôi đừng mộng bản thôn
thôi mơ gì núi biếc
còn bao điều chưa biết
bây giờ và ở đây.

Nhược Lạc 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s