tôi đi qua phố Nguyễn Công Trứ

YK6W6658

tôi đi qua phố Nguyễn Công Trứ
bầy bầy hàng hóa nối đuôi nhau

chợ giời, chiếu đất, người mau
con đường, cánh lá, làu bàu tiếng than

sữa chua nếp cẩm, bánh flan
hàng chè vẫn bán cạnh hàng bún riêu
tôi ngồi với chút tiêu điều
ngày thơ bé vẫn được chiều đi ăn

tôi đi qua với tháng năm
gian hàng tạp hóa vẫn nằm đấy thôi
bánh chay cùng với bánh trôi
ông tôi dặn lấy năm bìa đậu mơ

ngày tôi chưa biết làm thơ
bây giờ ông cũng chẳng chờ được nghe.

Nhược Lạc

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s