cuộc sống khó quá chừng

000048 (1)

sống theo cách của người nào
cũng khó,
em có nhận ra không?

dù là sống kiểu người Mông
hay là sống kiểu người không biết đùa
dù là sòng phẳng được-thua
hay kì kèo mãi để mua được nhiều

dù là
một người biết điều
hay một người chẳng hiểu ta nói gì

dù người ở lại
hay người bước đi
đôi giày cũ ấy
thôi thì mang cho

em đừng suy nghĩ lắng lo
nếu cô gái ấy nhỏ người,
còn em…

thôi về mở lòng tay xem
đâu ai giống được vân mềm trên tay
ta về ấp lại lòng ngay
về trồng hoa nhỏ mọc đầy lối đi

sống không như sách được vì:
cuộc đời riêng nhất,
mình đang đi mà.

Nhược Lạc 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s