sợ đi

IMG_0249

em đi ba, bốn bước chân
anh đưa tay đỡ đôi phần buồn tênh

mây trời mở khúc thênh thênh
mà lòng núi đá gập ghềnh chẳng thay
mơ kia sợ ủ thành say
giấc kia sợ chết một ngày chẳng xa

rộng dài thì sợ phong ba
nhỏ hẹp thì sợ ngày ta chán chường
đôi khi, được phép chọn đường
cũng không đoán nổi một phương cho mình

vậy thôi, ta cứ đinh ninh
bước sai cũng chịu, chân mình mình đi.

(dầu sao, ta có nhau vì
lạc chân năm ấy mà đi cùng đường)

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s