đi

F1000030

ngày kiệm chân
phố kiệm lời
đám mây giữa trời
kiệm hơi nhả hạt

chiều quên nhạc
nắng lạc chân
đám lá phân vân
bay vần vèo ba, bốn

ta làm người khốn
đốn tìm giấc mơ
bỏ lại bến chờ
những ngả đường
sương giăng khác

một thẳng đường song song chững chạc
một rẽ xiên lung lạc hàng cây
một đoạn kính vỡ thương mây
một ngàn cánh hạc bay đầy mộng mơ

nhấc chân,
bước tiếp chẳng chờ
sống cho hết đoạn thi thơ
rồi về.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s