một

lăn tăn với tình yêu mới
sợ lời chỉ nói khơi khơi
lăng nhăng sẽ thành bến cuối
sợ buồn chiếc áo đang phơi

lăng xăng đi tìm chiếc vớ
sợ đời lệch mất tông nhau
lăn mau trên đồi sương muối
sợ nhàu mất khúc ca đưa

cứ lăn đi, trước cơn mưa
nếu em không ngại, tôi vừa yêu em
sao trời đêm ngắm mà xem
triệu ngàn năm trước thân mình rã tan
ước oà muôn bụi sao lan

một hạt – rớt xuống tay nàng,
một – ta.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s