rong chơi

ta đi bên nhau: từ tay tới mặt
từ môi từ mắt
từ nằm tới nghiêng

bình minh chín rạng ngõ huyền
chân trần nắng nhảy ưu phiền xin lui
ta đi ngón nhỏ tay vùi
nhìn nhau mắt suối tràn vui ánh nhìn

ta đi một cuộc lin din
xe không, thuyền chẳng, kiếm tìm đâu ham
mưa rao khúc nhạc mới làm
hoàng hôn nở muộn rộn ràng đám mây

rong chơi ở tại má hây
ngao du ngàn dặm nơi nầy vòng quanh

ở yên trong hít thở lành
ban công nở tặng một nhành hoa nhu. 

Nhược Lạc

Advertisement

2 thoughts on “rong chơi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s