làm việc là cách để hiểu mình

Làm việc là cách để hiểu mình

Nhiều người nghĩ rằng chỉ có ngồi yên và nhìn vào bên trong ta mới thấu rõ được chính mình. Điều ấy có thể đúng, nhưng chưa đủ. 

Nếu ngồi yên là cách để quan sát, cảm nhận và thấu rõ chính mình, thì làm việc cho bạn nguồn dữ liệu để làm chuyện đó. Ta là mình nhất trong những việc ta làm.

Cách ta ăn, uống, gập chăn màn, lau quét nhà, dắt xe, cách ta hoàn thành công việc, phối hợp với đồng nghiệp, cách ta trò chuyện với láng giềng… Mọi việc ta làm trong ngày tổng hợp những dữ kiện về đời ta. 

Để rồi khi ta ngồi xuống yên lặng, cuốn phim đó chiếu lại một cách từ tốn, bình thản, đúng mực. Cách ta ứng xử với bộ phim quá khứ cũng là cách ta nhận về trong tương lai. 

Ai cũng muốn biết mình của ngày sau sẽ ra sao, nhưng thứ cho ta biết chuyện ấy hoàn toàn không phải những phương pháp thần học. Mà chỉ có mình ta, cùng những tập phim vẫn đang dày lên theo mỗi ngày.

Để hiểu mình, ta đồng thời làm hai việc: Tiếp tục vai trò của hôm nay, xem lại cảnh đóng của hôm qua. 

Và mỗi ngày đều như vậy. 

Nhược Lạc

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s