Đi Về

Taken by Lenahiia Croatian
Taken by Lenahiia Croatian

hôm em bỏ đi xa
anh không ra giữ lại
em buồn nên khóc mãi
chắc anh chẳng yêu em

thương nhớ đã thành quen
nên anh không cần nữa
em hoá thành đồ thừa
ngáng chân anh trước cửa

Continue reading