Nốt

original

Đồ là đồng lúa thẳng bay
Rê là rìa nước ngọt ngay đầu nguồn
Mi là mái tóc em buông
Fa là phía cuối con đường em đi
Sol là sương sớm nhu mì
La là lảnh lót những thì chuông ngân
Si là sa ngã phù vân
Đô là đoản khúc ân cần trao em
Bao nhiêu nốt nhạc đếm xem
Bao nhiêu hồi ức giờ lem nỗi buồn
Là bao nhiêu cánh chuồn chuồn
Là bao mắt biếc ưu phiền trên khuông.

Nhược Lạc 

Advertisement

One thought on “Nốt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s