10 thoughts on “

 1. Thích chữ k,b, vì không ghi được chữ k,b đẹp như thế ! Còn bài thơ thì không hiểu, nên không bình luận được. Hello bạn Lạc hen !

   1. Tôi mà nhìn cá thì chỉ nghĩ đến phải nấu làm sao để có thể ăn được, và nhất là không phải làm cá. Thật tình thơ nằm ngoài tầm với của tôi, nên đọc và enjoy thì có nhưng làm thơ thì… chịu thua.

   2. Chắc cháu ăn chay trường nên nhìn cá chỉ nghĩ đến “trí nhớ kéo dài 7 giây” và “không phải cá sao biết được hạnh phúc của cá” 😛

   3. Ừ nhỉ. Làm sao mình biết được tâm tình của giống loài khác. Ngay cả loài người mình cũng không biết nhiều nữa là.

   1. Vậy nghĩa là có rất nhiều comment bị chìm nghỉm hở ? Vậy thì tui đỡ rối lòng hơn. Cứ tưởng mình tui bị dìm, nên hơi có chút bất bình thường 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s