em không chắc đời mình sẽ tốt cả

DSCF3686

em không chắc
đời mình sẽ tốt cả
em không chắc
biển sẽ chừa lại giông

em không chắc
cộng lại có bằng không
những phép toán
em vốn thường kém lắm

anh thừa nhận,
anh cũng hơi kém tắm
vậy coi như
mình tiết kiệm nước đi?

mấy câu chuyện rù rì
giờ mát-xa buổi tối
trò nối từ dở hơi
bát bột nhồi chờ nướng

chúng mình vẫn còn sướng
dù không giàu
có thể,
sẽ chẳng bao giờ giàu

nhưng không tới nỗi nhàu

dù em không chắc
còn anh không thắc mắc

về đoạn đời sau rốt sẽ băng qua.

Nhược Lạc 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s